Kalite Yönetim Politikası

HIDIROĞLU UN’un kalite ve gıda güvenliği politikası:


• Müşterilerimizin, yurt içi ve yurt dışı pazarların beklentilerini tam olarak karşılayan ve güvenle tüketilecek ürünleri, teknolojik gelişmeler paralelinde, gıda mevzuatları ve yasalara uygun olarak yüksek verimlilikte ve zamanında üretmek,
• Tedarikçilerimizden, müşterilerimize kadar tüm süreçleri iyileştirip, geliştirmek ve katma değerler yaratacak ilerleme ve büyüme sağlamaktır.
Bu amaçla;
• Üretimde sürekli iyileştirme felsefesini benimseyip, sıfır hata ilkesini çalışma prensibi haline getirerek,
• Tüm kaynaklarımızı en etkin biçimde kullanmak, amacımız doğrultusunda ilave kaynaklar yaratıp,
• Mükemmelliği arayan liderlik anlayışımız ile performans ve yaratıcılığı geliştirecek yaklaşımları cesaretlendirmek, eğitimlerle gerekli desteği sağlamak,
• Takım olma bilinciyle sürekli çaba göstererek; müşteri, çalışan ve işbirliği içinde olduğumuz diğer unsurların bağlılık ve motivasyonlarını arttırmak EN ÖNCELİKLİ HEDEFLERİMİZDİR.